NATALNA ASTROLOGIJA


NATALNA ASTROLOGIJA

 


NATALNA ASTROLOGIJA

Natalna Astrologija je grana Astrologije koja izučava individuu i njenu sudbinu na zemlji, na osnovu položaja nebeskih tela (i njihovih međusobnih odnosa) u trenutku rođenja, pa se često zove i Individualna ili Genetlaološka Astrologija. Ona analizira Natalnu kartu ili Radiks pojedinca, i na osnovu nje izučava glavne crte karaktera i ličnost pojedinca (do neke mere), kao i glavne tokove sudbine. Nekad je bila nauka, ali se danas smatra verovanjem, što ne znači da nema neko dejstvo. Profesionalni Astrolozi je smatraju nekom vrstom nauke, i postoje ozbiljne obrazovne institucije i fakulteti u svetu koji je istražuju sa naučnog aspekta, i pokušavaju da je uklope u savremene nauke kao što su psihologija, sociologija, ekonomija, finansije, politika, itd, ili da je integrišu sa nekim konsultativnim delatnostima kao što su psihoterapija, life koučing, bračno savetovanje, finansijski savetnik, politički savetnik, tarot čitač, i sl.

Povezane stranice

DOPISNI KURS ASTROLOGIJE ŠTA JE ASTROLOGIJA

DOPISNI KURS ASTROLOGIJE

DETALJNO O PLANETAMA ŠTA JE ASTROLOGIJA

DETALJNO O PLANETAMA