ŠTA JE ASTROLOGIJA


ŠTA JE ASTROLOGIJA

ŠTA JE ASTROLOGIJA

 ŠTA JE ASTROLOGIJA


Gde je nastala Zapadna Astrologija

Astrologija, koja je definitivno grčka kreacija, tj. naučnika i filozofa stare Grčke, nastala je u drevnom Vavilonu i u to vreme se uglavnom bavila političkim i poljoprivrednim pitanjima, ali je svoj vrhunac doživela za vreme Kaldejske opsade Vavilona, kada je i nastala Genetlaološka ili Individualna astrologija, a konačno se uobličila u nauku u helenizovanom Egiptu u vremenu od 2 veka p.n.e do 2 veka n.e., kada ju je Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije, konačno uobličio u nauku u četvorotomnoj knjizi TETRABIBLOS.


U srednjem veku Astrologiju su dalje usavršili Arapski astrolozi, ali je svoj vrhunac doživela u Renesansnoj Evropi u delima Marsilio Fičina u Italiji, Johanesa Keplera u Nemačkoj i konačno dr Džon Dija u Engleskoj, velikog matematičara i naučnika, koji je bio i lični kraljevski astrolog Kraljice Elizabete. On je kodirao jezikom astrologije svo dotadašnje naučno znanje Evrope i objedinio ga u matematičku astro-filozofiju koja postaje univerzalni naučni kod tog vremena. Do današnjeg dana nauka još nije razvila tako moćan naučni kod kao što je to astrološka i matematička filozofija dr Džon Dija, bez obzira na enormni razvoj genetike, evolucione teorije i kvantne fizike.

Povezane stranice

ISTORIJA ASTROLOGIJE Stranice

ISTORIJA ASTROLOGIJE