Astrološka Magija, šta je to?


Astrološka Magija, šta je to?

Astrološka Magija, šta je to?

 

Astrološka Magija, šta je to?


Kao što je Moderna Astronomija zamenila Astrologiju, Moderna Hemija Alhemiju tako je i Moderna Tehnologija zamenila Magiju. Treba razumeti da je u antičko vreme Magija bila sastavni deo ne samo Antičke Astrologije, već i Antičke Medicine i većine Antičkih Paganskih Religija i Kultova, čak i Antičkih Prirodnih nauka. U Vavilonu, Kaldeji i naročito u Egiptu, Magija se više nije mogla razdvojiti od Religije i Astrologije, i bila je sastavni deo obuke sveštenstva, slično kao u drevnoj vedskoj religiji. Time se bavilo specijalno obučavano Sveštenstvo, ritualni brahmini.

Odnos Astrologije i Magije je razmatralo veliki broj Istoričara Astrologije i Magije, pa i Nauke tj. Religije (Magija je preteča Nauke i Religije), tako da i sama Magija slično Astrologiji, ima svoju sopstvenu Istoriju i svoje sopstvene faze razvoja u mnogim Civilizacijama i Kulturama, no u ovom eseju će biti razmatrana samo Zapadna Astrologija i Zapadna Magija i njihov međuodnos, odnosno njihov paralelan razvoj i uzajamni uticaj.

Postepeno degradiranje Magije na Zapadu

S Magijom se nešto slično desilo na Zapadu kao sa Astrologijom, ali je ona doživela mnogo goru sudbinu od Astrologije. Razlog tome je što je rano ili mlado Hrišćanstvo doživelo Magiju kao rivala, i 1000 godina satanizovanja i deklasiranja ove predivne i veličanstvene Nauke dovelo je do toga da se ona podelila na Nižu i Višu Magiju tj. na Demonologiju ili zabranjenu, tj, nižu Magiju (antihrišćansku ili demonsku) i Teurgiju ili višu tj. Anđeosku Magiju često nazivana Enohijanska ili Adamska (magija anđela ili bogova) Magija. Nezavisno od ove dve glavne grane Magije razvijala se i tzv. Prirodna ili dozvoljena Magija (pre svega u Medicini), koja je koristila prirodne magijske sile biljaka, stena i minerala, dragog kamenja, i prirodnih duhova poput vilenjaka, vila, planinskih i vodenih nimfi, patuljaka, itd. Ova poslednja grana Magije (tj. Prirodna magija), posebno je bila intenzivno korišćena u Astrologiji, naročito njene dve najrazvijenije grane u Renesansi i srednjem veku kao Astromedicina i Astropoljoprivreda, dok je ova poslednja bila usko povezana sa Astrometeorologijom.

Uspon Magije (i Astrologije) sa Pokretom Ezoterizma u Evropi

Uprkos progonima, satanizaciji i inkviziciji, Magija se za razliku od Astrologije, uspela održati tokom celog Srednjeg i Novog veka uglavnom u tajnim magijskim društvima (u kojima se razvila skoro do stupnja nauke) od kojih su kasnije nastale Rozenkrojcersko i Teozofsko društvo, a Magija se posebno i potpuno razvila u tajnim okultnim redovima poput Reda Zlatne Zore i njenog nastavka Stelle Matutine, a posebno u Redu Srebrne Zvezde, ali se takođe razvijala i u Redu Templara, Redu Iluminata, Redu Druida, kovenima Vičkrafta, a postala je sastavni deo skoro svih novo-paganskih pokreta i akvarijanskih udruženja.

“Astrologija i Magija”

astroanaliza

Komentara: 3

  1. Opis komentar5

  2. Opis komentar

  3. Test poruka2

Ostavite komentar

Popunite sva polja