ASTROLOGIJA vs NAUKA


ASTROLOGIJA vs NAUKA

ASTROLOGIJA vs NAUKA

 


Da li je Astrologija nauka?


Astrologija je došla do stupnja nauke jos u helenističkoj Grčkoj u 2 veku n. e., i bila je 
antička akademska nauka u istoj ravni sa matematikom i astronomijom. Ptolomej (Helenistički Egipat, Aleksandrija) je napisao prvi udžbenik Astrologije u 4 toma tzv. Tetrabiblos, i definisao prve 4 astrološke nauke, a čak nije bio ni profesionalni astrolog kao recimo Vetije Valens iz tog vremena (vidi Antologie u 9. tomova), nego naučnik: geograf i astronom.

Iz zapadne nauke je izbačena u 17. veku jer je zapadna astronomija prihvatila novi heliocentrični sistem, ali i zbog izostanka dokaza da astrološke sile fizički deluju. Takođe ni astrološka slepa verovanja u sudbinu ili predeterminaciju, nisu bila više održiva. Tokom srednjeg veka i renesanse, imala je problema i sa katoličkom crkvom, koja je u vreme inkvizicije zabranjivala ili spaljivala literaturu o astrologiji i sličnim granama.

Danas se slično Religiji i Alternativnim učenjima proučava samo u privatnim fakultetima ili online školama i specijalizovanim astrološkim magazinima, i prilično je napredovala u zadnjih 30 godina, u obe svoje forme i Tradicionalnoj i Modernoj.

Usponom društvenih mreža, Astrologija danas doživljava tihu renesansu, naročito kod elitnih slojeva društva, što može povećati broj naučnih istraživanja i naučnih radova, što na kraju može doneti neku novu i moderniju definiciju Astrologije, jer stara antička definicija više nije potpuno održiva, bar što se tiče fizičkih sila koje proizvode astrološke efekte na karakter ili sudbinu.

Astrologija je kroz istoriju imala velike uspone i padove, ali se u svakom vremenu i svakoj civilizaciji održala, u raznim manifestnim formama i verovatno će se i dalje održavati, manje ili više transformisana od marginalnosti do potpune uklopljenosti u društvo, religiju i kulturu kao recimo danas u Indiji, ili recimo alternativaca i ezoterista na zapadu.

BLOG JE JOŠ U IZRADI... 

“Astrologija i Nauka”

astroanaliza

Povezani postovi

Astrologija i Nauka? ASTROLOGIJA I NAUKA

Astrologija i Nauka?

Komentara: 0

Ostavite komentar

Popunite sva polja