Sudbina vs. slobodna volja?


Sudbina vs. slobodna volja?

Sudbina vs. slobodna volja?

 

Sudbina vs. slobodna volja?

Ovo je pitanje koje se nije postavljalo samo drevnim Astrolozima, već i filozofima, teolozima, ezoteristima i političko-socijalnim teoretičarima. Svaka od ovih nauka ima svoje mišljenje ili teoriju o tome, i svaku nauku treba posebno konsultovati, od slučaja do slučaja.

Kada se radi o religiji, ukratko Bog je čoveku dao slobodnu volju da bi mogao da bira između dobra i zla, ili između ljudske i božanske Volje. U filozofiji, mislim na građansku filozofiju, sloboda je preduslov za slobodno mišljenje i slobodno izražavanje, a stepen slobode zavisi od države i njenih zakona, koja propisuje koje sve slobode (i prava) čoveka postoje i do kog stepena se mogu realizovati. To je proces koji i dalje traje, a pitanje je naglašeno u demokratskim društvima, što ne znači da i u njima nema nekih prikrivenih ugrožavanja sloboda (ili slobodne volje), naročito ako se vladajuća stranka prikriveno predstavlja kao demokratska.

U Astrologiji, pitanje slobodne volje dosta se razlikuje u Modernoj Astrologiji, u odnosu na Srednjevekovne i Antičke Astrološke teorije. Danas, svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svim svojim budućim akcijama, i niko nema prava da mu propisuje ili sugeriše plan delovanja, i svako ima pravo da se sam samo-definiše, pa i da sam menja svoju sudbinu (koliko je u njegovoj moći) ili da se sam samousavršava. Naravno, kada neki klijent ode kod konsalting Astrologa podrazumeva se da je došao da se savetuje, i to je onda dobrovoljno!

Nekada se smatralo da svaka planeta ima dobre i loše strane, pa kada je u dobrom aspektu (i/ili poziciji), daje čoveku svoje vrline, i stvara odlične preduslove za ostvarenje nekog konkretnog projekta ili cilja, (vezan za prirodu ili "karakter" planete), a kada je u lošoj poziciji ili aspektu, delovaće suprotno, kočiće, umanjivaće šanse, ili čak ugroziti osnovni cilj pitača. To je na kraju dovelo do mišljenja da treba sačekati najpovoljniji trenutak tj. precizno vreme kada je položaj planeta, zvezda (nekad i čvorova & osetljivih tačaka) najpogodniji, tj. kada je neka planeta (ili zvezda, senzitivna tačka) vezana za pitanje, najjača na nebu, (u odnosu na sve trenutne konstelacije, u ovoj godini recimo, ili nekoliko narednih dana, ako je slučaj hitan) i tek tada krenuti u akciju.

Ovo pitanje ima smisla jedino ako čovek može lakše da ostvari slobodnu volju, u povoljnim vremenima, ali istovremeno podrazumeva da je čovek slabiji od prirodnih ili društvenih sila, pa mora da koristi povoljne sile planeta, što se može smatrati verovanjem u magiju, tj. uticaj natprirodnih sila ili planetarnih anđela, ili kako se danas kaže planetarnih energija, polje sile i sl. Ako se sa tim preteruje, tj. ako se pojedinac isključivo oslanja na "dobru" volju planeta, na kraju može doći do slabljenja karaktera rođenog, jer osoba možda neće proći potrebne izazove i krize, kojima se kali i stvara karakter i ličnost rođenog, pa će kasnije sve doći s kamatom, jer čovek jednostavno mora proći sve svoje razvojne faze, (vatru iskustva i sve životne izazove) i na kraju mora sve svoje ciljeve sam da ostvari, inače će mu to biti oduzeto, od istih tih sila koje je i koristio ili prizvao.

U tom smislu jedino opravdanje za korišćenje astrologije je da su okolnosti u kojima je čovek bačen suviše teške da se sam nosi s njima, pa kad dovoljno ojača i kao ličnost i kao karakter da ipak pokuša da se ipak sam nosi s njima, a ne da postane zavisnik od astrologije ili magije, jer svaka zavisnost čoveka slabi. Zato dobar astrolog danas mora biti i dobar psiholog ili lajf-kouč, i mora znati koliko i šta treba reći svom klijentu.

Bojan Jovanović
NS, 26. mart 2021. 

“Šta je slobodna volja u astrologiji - uvodna razmatranja”

astroanaliza

Povezani postovi

Da li je Astrologija Filozofija .. FILOZOFIJA ASTROLOGIJE

Da li je Astrologija Filozofija ..

Astrološka Filozofija FILOZOFIJA ASTROLOGIJE

Astrološka Filozofija

Komentara: 0

Ostavite komentar

Popunite sva polja