ANALIZA NATALNE KARTE


ANALIZA NATALNE KARTE

 


NATALNA KARTA

Kroz Natalnu kartu tj. Lični Horoskop, Astrolog izučava individualnu sudbinu ili karakter nekog pojedinca na Zemlji, na osnovu astronomskog položaja nebeskih tela (i njihovih međusobnih odnosa-aspekata) u trenutku nečijeg rođenja*, pa se nekad zvala i Genetlaološka karta po Klaudiju Ptolomeju jer je jedinstvena za svakog pojedinca, ili Radikalna karta po Alanu Leu jer je Radix, radikalna tj. cantralna karta pojedinca u odnosu na sve druge karte. Danas se odomaćio naziv Natalna Karta, jer je Natalni graf ili Natalni horoskop osnova svake dalje analize u Natalnoj Astrologiji.

U antičko vreme je bila vrlo ozbiljna nauka, ali je danas neki smatraju i verovanjem, što ne znači da nema neko dejstvo. Profesionalni astrolozi je smatraju ozbiljnom naukom, i postoje ozbiljne obrazovne institucije i fakulteti u svetu koji je istražuju sa teorijskog aspekta kao Nauku ili Filozofiju (kao Teoriju, pogled na svet, tzv. Teorijska Astrologija). Postoje i razni Astrološki Instituti koji istražuju njenu praksu pomoću naučnog metoda (kao prognostičku, dijagnostičku ili konslultantsku praksu, to je tzv. Praktična ili Konsalting Astrologija), i pokušavaju da uklope njenu teoriju (pogled na svet) ili praksu (dijagnostičku praksu) u savremene nauke kao što su psihologija, sociologija, ekonomija, finansije, politika, itd., ili da je integrišu sa nekim konsultativnim delatnostima kao što su psihoterapija, life-koučing, bračno savetovanje, finansijski savetnik, politički savetnik, tarot-čitač, meteorološke prognoze i sl.

Šta je natalna karta (tj. natal ili radix)

Natalna Astrologija analizira pre svega natalni horoskop pojedinca, i na osnovu njega izučava glavne crte karaktera i ličnost pojedinca (do neke mere), kao i glavne tokove sudbine. 

Natalna karta je dvodimenzionalnu projekcija položaja planeta na zodijački pojas od 360°, koji je podeljen na 12 znakova od po 30°, koji počinje od Ovna ili od prolećne tačke, i završava se sa znakom Riba.

Položaj planeta u zodijačkim znacima je osnovni kostur horoskopa, koji je nepromenljiv,  na koji se dalje nadovezuju svi ostali elementi horoskopa kao što su vrhovi kuća, arapske tačke, međurastojanja, planetarni čvorovi, senzitivne tačke itd.

Natalna karta može se prikazati na dva načina:

Kružno
Što je standardni metod, iako se natalni horoskop nekad crtao kao kvadrat, a ne kao krug.

Linearno u 360°

Kada se planete prikazuju u jednoj pravoj liniji

Linearno na 30°
Kada se planete prikazuju u odnosu na 30 stepeni bilo kog znaka. Ova karta prikazuje koliko su planete (i uglovi) međusobno povezani, tj. na kom stepenu ili u kojoj dekadi se planete nagomilavaju.

TABELE I INDEKSI
Delovi natalne karte se takođe mogu prikazivati preko indeksa snage ili raznih tabela kao tabela digniteta i sl.

Pomoću indeksa 

Pomoću tabela

_____________________________
* pod uslovom da se zna mesto rođenja osobe i njegove koordinate na zemlji.

Povezane stranice

ŠTA JE NATALNA KARTA NATALNA ASTROLOGIJA

ŠTA JE NATALNA KARTA