GRANE ASTROLOGIJE


GRANE ASTROLOGIJE

GRANE ASTROLOGIJE

 GRANE ASTROLOGIJA


Kako su nastale osnovne grane Astrologije

Astrologija, ima jednu dugu i interesantnu istoriju, nažalost nedovoljno istraženu, i iako izgleda da je to jedna nauka, u stvarnosti postoje desetak veoma različitih njenih grana potpuno nezavisnih i skoro potpuno odvojenih.

Prva i osnovna podela Astroloških grana ili posebnih astroloških Nauka, je ona koju je još u 2. veku n.e. napravio Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (naučni centar tadašnjeg helenizovanog Egipta), i ta podela se do današnjih dana uglavnom održala, uz neke neznatne izmene, ili bolje reći promene fokusa interesovanja.


Povezane stranice

ISTORIJA ASTROLOGIJE Stranice

ISTORIJA ASTROLOGIJE

BIOGRAFIJE ASTROLOGA Stranice

BIOGRAFIJE ASTROLOGA

DOPISNI KURS Stranice

DOPISNI KURS

TAROT Stranice

TAROT

ASTRO MAGAZINI Stranice

ASTRO MAGAZINI

PUBLIKACIJE Stranice

PUBLIKACIJE