GRANE ASTROLOGIJE


GRANE ASTROLOGIJE

GRANE ASTROLOGIJE

 ŠTA JE ASTROLOGIJA


Gde je nastala Zapadna Astrologija

Astrologija, koja je definitivno grčka kreacija, tj. naučnika i filozofa stare Grčke, nastala je u drevnom Vavilonu i u to vreme se uglavnom bavila političkim i poljoprivrednim pitanjima, ali je svoj vrhunac doživela za vreme Kaldejske opsade Vavilona, kada je i nastala Genetlaološka ili Individualna astrologija, a konačno se uobličila u nauku u helenizovanom Egiptu u vremenu od 2 veka p.n.e do 2 veka n.e., kada ju je Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije, konačno uobličio u nauku u četvorotomnoj knjizi TETRABIBLOS.


U srednjem veku Astrologiju su dalje usavršili Arapski astrolozi, ali je svoj vrhunac doživela u Renesansnoj Evropi u delima Marsilio Fičina u Italiji, Johanesa Keplera u Nemačkoj i konačno dr Džon Dija u Engleskoj, velikog matematičara i naučnika, koji je bio i lični kraljevski astrolog Kraljice Elizabete. On je kodirao jezikom astrologije svo dotadašnje naučno znanje Evrope i objedinio ga u matematičku astro-filozofiju koja postaje univerzalni naučni kod tog vremena. Do današnjeg dana nauka još nije razvila tako moćan naučni kod kao što je to astrološka i matematička filozofija dr Džon Dija, bez obzira na enormni razvoj genetike, evolucione teorije i kvantne fizike.

Kako su nastale osnovne grane Astrologije

Astrologija, ima jednu dugu i interesantnu istoriju, nažalost nedovoljno istraženu, i iako izgleda da je to jedna nauka, u stvarnosti postoje desetak veoma različitih njenih grana potpuno nezavisnih i skoro potpuno odvojenih.

Prva i osnovna podela Astroloških grana ili posebnih astroloških Nauka, je ona koju je još u 2. veku n.e. napravio Klaudije Ptolomej iz Aleksandrije (naučni centar tadašnjeg helenizovanog Egipta), i ta podela se do današnjih dana uglavnom održala, uz neke neznatne izmene, ili bolje reći promene fokusa interesovanja.


Povezane stranice

ŠKOLA ASTROLOGIJE Stranice

ŠKOLA ASTROLOGIJE

ISTORIJA ASTROLOGIJE Stranice

ISTORIJA ASTROLOGIJE

BIOGRAFIJE ASTROLOGA Stranice

BIOGRAFIJE ASTROLOGA

ASTRO MAGAZINI Stranice

ASTRO MAGAZINI

TAROT Stranice

TAROT