NATALNA ASTROLOGIJA


NATALNA ASTROLOGIJA

 

NATALNA ASTROLOGIJA

Šta je Natalna Astrologija.
Natalna Astrologija je ostatak jedne antičke grane nauke i filozofije prirode, koja je verovala da objekti na nebu kao što su planete, zvezde i sl. mogu uticati na ljude ili događaje u društvu i prirodi. Danas astrolozi više ne misle da su planete uzrok tih događaja, već da stanje na nebu ili natalna karta prosto pokazuje gotovo stanje stvari, tj. da se slika na nebu prosto poklapa sa slikom na zemlji, te da su na neki način ove slike sinhronizovane.


Natalna Astrologija je nauka koja se još uvek razvija, i može se reći da je tek u 20. veku počela naučna provera svih njenih teorija i modela, pa i svih njenih grana, te mada se Teorija Astrologije mnogo brže razvija nego provera njenih koncepata u praksi, ona je danas na zavidnom naučnom i filozofskom nivou razvoja, toliko da već postoje nekoliko astroloških fakulteta i instituta koji se bave samo ovom drevnom naukom, bilo  tradicionalnom bilo modernom njenom varijantom.

Naravno, Američki i Evropski pristup Astrologiji je dosta različit.

AMERIČKI PRISTUP je podeljen u nekoliko različitih pristupa astrologiji: Pragmatičan (samo prognostički), Komercijalan (pojednostavljen, popularan, za široke narodne mase, koje se ne razumeju u Astrologiju), i strogi Naučni pristup, koji se zasniva na ponovnoj integraciji tvrde Nauke kao Astronomija i tzv. nove ili Naučne  Astrologije(Naučno verifikovane Astrologije), i u ovoj školi rade samo naučnici (Kepler Koledž u Americi) i istraživači poput onih Kepler Institutu u Beogradu.

A) Pragmatičan ili prognostički pristup (Evangelina Adams, Noel Tyl, Marion Marč, itd.);
B) Komercijalan (žuta štampa, prognoze samo na osnovu sunčevog znaka) ili popularistički (Linda Evans) pojednostavljen pristup, samo Solarna analiza, tj. analiza Natalnog solarnog znaka);
C) Strogo naučan, tj. naučno-edukativan pristup (Kepler Koledž, npr.) ili naučno-istraživački (poput Kepler Instituta).

EVROPSKI PRISTUP je prilično drugačiji. Astrologija se ovde shvata na jednom dubljem nivou, kroz više dimenzija, ne samo naučnu ili komercijalnu kao u Americi. Ona prožima većinu evropskih Ezoterijskih škola i njihovih teorija, toliko da se skoro integrisala sa Evropskom Psihologijom i Psihoterapijom, a u toku je i integracija sa tradicionalnim (paganskim i šamanskim) ekološkim i planetarnim društvima i pokretima za očuvanje Gaje. Ova integracija se odvija na nekoliko nivoa:

A) na nivou Alternativne Nauke (Teozofske Nju Ejdž Astrologije, Nemačke Kosmobiologije, Britanskih Novojungijanaca), te Ruskih Parapsihologa, koji insistiraju na izvesnom naučnom i istraživačkom pristupu Astrologiji, kao deo šireg kruga alternativnih ili okultnih nauka i duhovnih sistema, tj. ono što danas zovemo Alternativna nauka. 
B) ili sa druge strane sa evropskim Ezoterijskim školama na filozofskom, divinacijskom ili magijskom (praktičnom) nivou. Dva su glavna pristua: A) Jedan je kroz Pokret Evropskog Neopaganizma (živo i tradicionalno-etničko pagansko nasleđe), B) Drugi je kroz  ritualne ili divinacijske prakse prožete astrološkim idejama i konceptima, poput Tarota, Geomantije, Skrajinga, Kabale, Enohijanske Teurgije i Skrajinga, obnovljanje Solomonovih obreda i Srednjevekovne Magije, Hermetičke Magije i Alternativne Medicine, itd.
C) Integracija sa evropskim tradicionalnim naukama kao u Velškom Fakultetu za Kulturnu Astronomiju, ili formiranje Astrologije kao posebne Nauke kao na Fakultetu za Astrološke Studije u Londonu. Ovde treba spomenuti i Institut za Kosmobiologiju, Nemačka, i Štajnerov Gete Institut, tj. Geteanum, Švajcarska.

U EVROPI, Astrologija je veoma ozbiljna profesija sa sopstvenim standardima, školama i etikom, kao i obaveznom sertifikacijom, a u zemljama poput Grčke, Engleske, Francuske, Italije (Rim), Španije, Nemačke i Turske, ona ima dugu istoriju i tradiciju, čak od Antike (Grčka, Rim), i  Srednjeg veka, tj. Renesanse, pa sve do današnjih dana. Astrologija je u Evropi imala jednu neprekinutu liniju razvoja, ponegde sa malim prekidima, ali i sa dosta među-uticaja, tj. često je imala jedan paralelan (simultan, sintetski) razvoj sa ezoterijskim, alhemijskim, teurgijskim, medicinskim i sličnim školama.. 

ASTROLOGIJA U BIVŠOJ JUGOSLAVIJI

                 
                 Mile Dupor, prvi profesionalni srpski Astrolog iz Jugoslavije, sa Korčule, Hrvatska.

U Jugoslaviji astrologija ponovo oživljava sa Miletom Duporom sa Korčule, koji oživljava interes za nju serijom lucidnih i zanimljivih knjiga, te posle raspada Jugoslavije, devedesetih godina 20. veka, u mnogim njenim republikama se uspostavljaju nove nacionalne astrološke tradicije, tako da sada uslovno možemo govoriti recimo o Srpskoj astrologiji koja je danas dominantna, ali takođe i o Hrvatskoj astrologiji, Slovenačkoj, itd.

     
            
         Prva izdanja Udžbenika Natalne Astrologije u 3 toma "Ne vjerujte provjerite" Rijeka, 1970, i Prvi praktukum.


Povezane stranice

ŠTA JE ASTROLOGIJA GRANE ASTROLOGIJE

ŠTA JE ASTROLOGIJA

SINASTRIJA GRANE ASTROLOGIJE

SINASTRIJA

PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA GRANE ASTROLOGIJE

PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA