Astrologija i Tarot


Astrologija i Tarot

Astrologija i Tarot

 

Astrologija i Tarot


U ovom postu razmotrićemo odnos Astrologije i Tarota, koji se često naziva Slikovna Astrologija, ali takođe se može zvati i Ilustrovana Kabala, ili Vizualizovana Magija. Svi ovi opisi su tačni, a Tarot i jeste pomalo od svega toga, ali s druge strane predstavlja i jednu višu sintezu svih ovih ezoterijskih nauka tj. najkompletniju mapu ili evolucioni prikaz duhovnog puta koje je čovečanstvo ikada smislilo. 

Od svih Tarot karata najvažnije su Velike Arkane ili Atui, gde se jasno vidi put od čiste svesti ili neiniciranog kandidata, statične ili nevine Lude, gde je sve dato u potencijalu, (Ludina vreća ili tablica svega) do potpuno realizovane svesti ili bića Inicijata, potpuna manifestacija svih potencijala, krunisani globus Zemlje (kompletne božanske manifetastacije u svetu) ili razigrane Duše Sveta, što je često predstaljano u nekim špilovima još jednom dodatnom kartom tzv. Odraslom Ludom ili Džokerom.

Za razliku od Astrologije, Tarot je pretrpeo mnoštvo izmena i reformi tokom svog razvoja zadnjih 600 godina, ali vremenom, simbologija i ikonografija svake karte se stabilizovala, i sada imamo jedan potpuno izgrađen sistem slikovnog i arhetipskog slimbolizma, koji je u sebe apsorbovao sve druge spiritualne sisteme i njihov simbolizam, ne vezujući se ni za jedan posebno. Ovaj univerzalizam ideja u Tarotu, je ključan u njegovom razvoju tj. konačnoj manifestaciji, ali je u isto vreme uvek i aktuelan, jer svako vreme (Eon, Era) ili istorijski period ima svoj set ideja i arhetipova, te je tako i svaki Novi Špil Tarota uvek nov i jedinstven, uvek živ i aktuelan, uvek moderan i savremen, bilo da ga koriste astrolozi ili magovi, vikani ili pagani, alhemičari ili psiholozi. Svako tu sebe nađe. 

ASTROLOŠKI TAROT

Treba odmah na početku razumeti, da ne postoji nešto tako isključivo kao što je Astrološki Tarot, jer Astrologija predstavlja daleko uži set ideja od Tarota, ali zahvaljujući činjenici da je tokom Srednjeg veka i Renesanse, Astrologija bukvalno postala sastavni deo jezika Alhemije,  Kabale i Magije (Anđeologije i Demonologije) njen tajni kod, Astrologija je u tom složenom kodiranom obliku ušla i u Tarot posredno, pre svega kroz Kabalu, sa kojom se najviše integrisala, zatim su i Alhemičari u Tarot učitali svoje već razrađene simbole i procese, i na kraju su Magovi, naročito Francuski i Britanski u nju učitali kroz astrološki i alhemijski jezik i simbole, ceo set simbola svojih tajnih inicijacija (tj. simbolički prikaz spiritualnih procesa i testova). To je toliko uzelo maha u magijskim redovima Zapada, da je bilo čak pitanje prestiža, da svaki Tajni Red ima svoj Tarot i svoj specifičan set simbola.

Najizrazitiji primeri tog rivaliteta došao je u pojavi Rider-Vejtovog (pro-hrišćanskog) i Krouli-Haris ili Thot Tarota (telemitskog ili egipatskog), koji i danas traje, tako da danas svaki novi set Tarota, mora da naglasi da li koristi poredak velikih arkana Rajder-Vejtovog Špila ili Thotovog špila. Njihove špilove su čak izradili slikarke velike umetničke kreativnosti, i dali jedan novi i umetnički uzvišeniji pečat kartama. Svaka karta u špilu je tako bilo jedno malo umetničko delo.

Razvoj je dalje išao u čudnom pravcu, da bi na kraju doveo do šizme. Naime, najuticajniji zapadni duhovni red tzv. Zlatna Zora, podelila se na dve frakcije, na one koji su hteli da zadrže ortodoksni neo-hrišćanski (rozenkrojcerski) simbolizam, dok su se na drugoj strani pojavili ljudi koji su tvrdili da je taj set simbola zastareo, i da se mora stvoriti novi, univerzalniji, i da mora odgovarati duhu modernog vremena. Tako su se pojavili Akvarijanki, Hipi, Veštičji, Paganski, Telemitski i ostali Taroti koji su bili u oštroj suprotnosti sa ortodoksnim, koje su oni doživljavali kao konzervativne i stoga neefikasne, ili jednostavno špilove koji su bili neprimenljivi za današnje vreme, i moderne situacije. 

Mnoge Velike Arkane su tako dobile nove nazive, novo značenje i novi set simbola. Neki špilovi su tako pretrpeli više, neke manje izmena. Istovremeno, zbog te silne zbrke sa simbolima i nazivima, došlo je do drugog kompenzativnog procesa, pojave specijalistilčkih Tarota, kao što su Alhemijski, Kabalistički, Psihološki, Jungovski, Paganski, Veštičji, Keltski, Egipatski, Animalni, Ritualno-magijski, Erotski, Vikanski, Mitološki, itd, što je na kraju dovelo i do pojave nekolicine čisto Astroloških Tarota. Takođe, došlo je i do pojave tzv. umetničkih ili čisto artističkih špilova Tarota, gde svaki moderni umetnih često ezoterijske konotacije, je želeo da proizvede svoj set karata, nekad samo Velikih Arkana, jer je Tarot jednostavno postao IN, u umetničkim krugovima.

Na suprotnoj strani Tabora, su se tzv. konzervativni ili Zlatnozorski Taroti takođe dalje nastavili razvijati, i od nekolicine konzervativnih frakcija nastali su izuzetno duhovni i špilovi bogati unutrašnjim značenjem, kao što su B.O.T.A. Tarot Pol Fostera Kejsa, Regardi-Wang Tarot Roberta Wanga i Izraela Regardijea, špil Chic-Tabithe Cicero, te špil dva brata Pat-Kris Zalevskog. Oni su nastavili razvijati standardan set simbola, strogo definisan, i konstantno obogaćivan novim slojevima simbolizma, kao novim panteonima, novootkrivenim planetama u astrologiji i sl.

Prateći te specijalističke trendove, u zadnjih pedesetak godina pojavilo se i nekoliko čisto Astroloških Špilova, neki prateći jungovske (psihološki tarot), neki alhemijske simbole, a neki kabalističko-magijske ili paganske.

BLOG I TEKSTOVI SU JOŠ U IZRADI...

“Odnos Astrologije i Tarota”

astroanaliza

Komentara: 0

Ostavite komentar

Popunite sva polja