DOPISNI KURS NATALNE ASTROLOGIJE


DOPISNI KURS NATALNE ASTROLOGIJE

 



DOPISNI KURS NATALNE ASTROLOGIJE
DOPISNA ŠKOLA ASTROLOGIJE

UPIS: u toku.

UPIS od: 01.-15. JULA 2024.
Upis na TELEFON: 060 / 767-11-74
Upis preko VIBERA: 069/767-114
Upis preko E-maila na: astroanaliza@yahoo.com
Sva pitanja na SMS: +381 60/767-11-74.

DOPISNI KURS "NATALNE ASTROLOGIJE u 6 NIVOA"
UPIS OD: 
 01.-15. JULA 2024.(radno vreme: 17:00-20:00)


Prijava za Dopisni lekcije na telefon: 060/76-711-74

 • Dopisne Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa može da se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva o Osnovama Natalne Astrologije).
 • Dopisni nivo ima samo jedan nivo, i predviđen je kao priprema za potpune početnike u Astrologiji, tj. šalju se 8 dopisnih lekcija iz Osnova Natalne Astrologije na mejl, jednom nedeljno, svakog ponedeljka.
 • Kurs "Osnovi Natalne Astrologije" traje 2 meseca, i ima 24 lekcija. 
 • Prijavljivanje na kurs na telefone: +381 60/767-11-74 
 • Prijavljivanje na KURS preko E-mail-a: astroanaliza@yahoo.com
 •       - Napisati u prijavi: Ime i prezime, datum, mesto i sat rođenja, vaš e-majl.
 • Prijavljivanje na KURS preko vibera: +381 69/767-114
 • Cena kursa:  (po nivou): 5.000 din

Cena kursa: (Inostranstvo 5.000 din po nivou)



NATALNA ASTROLOGIJA - dopisne lekcije
OPIS KURSA:
 Dopisni kurs Natalne Astrologije je kreiran ne samo za potpune početnike u astrologiji, već i za one koji već imaju neke osnovne pojmove o ovoj nauci, ali nisu sigurni u svoje znanje, ili žele da ga utvrde. Cilj kursa je da steknete znanje i suštinsko razumevanje simboličnog jezika astrologije, i steknete veštine analize i sinteze horoskopa, i ono što se danas zove interpretacija natalne karte, ili karte za trenutak rođenja. Sem ovoga, dobićete i osnovno znanje o istoriji i poreklu Astrologije, i istorijskom razvoju njenih tehnika i grana, a bićete i potpuno obučeni da natalnu kartu iscrtate i analitički (tabelarno) i grafički(kosmogram), uz pomoć bazičnog astronomskog i matematičkog znanja.


NATALNA ASTROLOGIJA

1. NIVO – PRELIMINARNE ANALIZE

Cilj ovog kursa je da postavi solidne osnove o osnovnim pojmovima i principima astrologije, objasni osnovnu statičku i dinamičku strukturu kosmograma (njegova 4 sloja): zodijačke znake, kuće i uglove, planete i fiksne zvezde; i objasni razliku natalne astrologije od njenih ostalih grana i manifestacija tj. utvrdi njenu specifičnost.

Polaznik će biti detaljno upoznat sa osnovnim tehnikama preliminarne analize natala, ili ono što se vidi na prvi pogled, (razna toniranja, ravnoteža elemenata, orijentacija na karti, odsustvo elemenata i kvaliteta, itd.) ali će steći i početne osnove o naprednim tehnikama sinteze, kao što su određivanje koda, prepoznavanje obrazaca, razumevanje konfiguracija i složenih aspekata i oktava, i teorijski i kroz brojne primere.

Po završetku 1. nivoa polaznik će biti osposobljen da analizira:

A) Naglašeni ili nedostajući element.
B) Naglašeni ili nedostajući kvalitet.
C) Odredi signaturu (pečat) horoskopa (naglašeni element i kvalitet u sintezi-znak).
D) Odredi postojeće obrasce horoskopa i analizira singlton planetu.
E) Odredi snagu svake planete u odnosu na celinu horoskopa.
D) Izračuna i nacrta Natalni horoskop (radiks) sa aspektarijumom.

2. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA I - LIČNE PLANETE

Cilj ovog nivoa kursa je da se nauče osnovna znanja o psihološkim aspektima natalnog hooskopa, kao što su Personologija (uticaj Sunčevog znaka, Ascedenta i Meseca, tj. tri konstante horoskopa), i Karakterologija tj. utvrđivanje bazičnih crta ličnosti, talenata i sposobnosti (položaj planeta u znacima i međusobnim aspektima).

Detaljno se analiziraju oba Svetla, Ascedent i 3 lične planete: Merkur, Venera i Mars, te razne vrste signifikatora, vladar horoskopa, hajleg, afeta i anareta. Signifikatori Sunca, Meseca i Ascedenta, se takođe detaljno obrađuju, kao i njihov međuodnos u harmonizaciji i integraciji natalalnih sila.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u jednostavnim aspektima i tumačenje planeta u znacima, u odnosu na svog vladara znaka (rulera).

3. NIVO – ANALIZA NATALNOG HOROSKOPA II - NE-LIČNE PLANETE

Ovaj nivo daje uvod u Astrologiju Društvenih (Jupiter i Saturn) i Transpersonalnih planeta(Uran, Neptun, Pluton, Hiron i Plutonidi kao Eris itd.), tj. mogućnost funkcionisanja planeta (delova svesti) na višim oktavama i energijama i izvlačenje maksimuma iz natalnog horoskopa.

Od praktične Astrologije, uči se analiza Planeta u kućama, u odnosu na svog dispozitora (vladara kuće) i eventualno rulera planete (vladara znaka u kome je planeta, ako je dispozitor zahvatio prethodni znak). Takođe, radi se detaljna analiza uticaja dispozitora svih 12. kuća, i u odnosu na to u kojoj je kući, i u odnosu na to koje aspekte prima. Takođe se detaljno rade obrasci horoskopa i najvažnije konfiguracije.

4. NIVO – SINTEZA I : SUMIRANJE PITANJA IZ NATALNOG HOROSKOPA PO TEMAMA IZ ODREĐENIH KUĆA (MALA SINTEZA)

Predmet ovog nivoa je odrediti osnovne obrasce sudbine u kojima će se aktivirati esencijalne snage planeta(planete u kućama), i steći uvod u kom pravcu horoskop naginje da ispoljava svoje osnovne energije (signifikatori i ko-signifikatori, dispozitori i ko-dispozitori). Takođe kroz sintetsku analizu aspekata neke planete (planetarnih dipozitora  kuća) odrediti da li će ostvarenje sudbine i životnih ciljeva biti uspešno ili neuspešno, kao i njihov intenzitet i dinamiku.

Glavni cilj ovog nivoa analize, je osposobiti studente da pokušaju da sami protumače sve delove natalnog horoskopa(kuće), ali bez zanemarivanje Celine Natalne Karte i naglašenih tonova u karti. Studenti se dakle ohrabruju da sintetski finalizuju sve delove horoskopa(pitanja određenih kuća), ali pre svega na osnovu svog razumevanja i sopstvenog stila tumačenja natala, koji bi trebalo postupno da  razviju uz što veći broj praktičnih primera, i istraživačkih postupaka, pa i korišćenjem dodatnih tehnika analize za koje smatraju da bi mogli bolje koristiti u natalu.

5. NIVO – SINTEZA II - FINALIZIRANJE: INTERPRETACIJA NATALNOG HOROSKOPA U CELINI

"Od drveta se ne vidi šuma". Cilj ovog nivoa, je odrediti najvažnija područja koje je rođeni u ovom životu rešio da razvije, kao što su dominantna područja karte, naglašena kuća, planeta, znak, temperament ili naglašena planeta u konfiguraciji, takođe ponavljajuće obrasce i nizove (pozitivne i negativne), te je cilj ovog nivoa odrediti koje planete ili grupacije entiteta (kuće, znaci, elementi) upravljaju određenim natalom.

Ovim sumiranjem dobija se uvid u to "u kom pravcu plovi ovaj brod" tj. dobija se neki viši vid sinteze, gde se cela natalna karta posmatra kao jedan složeni entitet sa Suncem u središtu, i planetama i kućama na periferiji, ali bez umanjivanja njihovog značaja, i svodi se na nalaženje koja se to planeta (njen skriveni obrazac) naročito izdvaja u nekom Natalu, koja je vladar sudbine ili zvezda sudbine u ovom životu.

6. NIVO – PRAKTIČNA NATALNA ASTROLOGIJA

Razrada u praksi svih pređenih lekcija, sa bezbroj primera. Kroz praksu se teorijski stečeno znanje stabilizuje i stiče dodatna sigurnost u tumačenju. Broj primera zavisi od nivoa prethodnog znanja iz astrologije. Broj časova u ovom nivou nije precizno određen, jer zavisi od osobe do osobe. Radi se isljučivo individualno.

Po završetku 6. nivoa polaznik će biti osposobljen da radi:

A: KONSULTACIJE (USMENE ILI PISMENE) PO BILO KOM POJEDINAČNOM PITANJU. (KONSULTACIJE)
B: PISMENA IZRADA NATALNOG IZVEŠTAJA (NATALNI IZVEŠTAJ ILI PROFIL LIČNOSTI).

***************************************************************
***************************************************************

Dalji uvid u tajne natalnog horoskopa, razvijeni su kroz specijalističke astrološke nauke kao što je karmička astrologija, astrologija nekretnica, astrologija arapskih tačaka, humanistička astrologija, moderna psihološka (i transformativna) astrologija, astrologija međurastojanja, te kroz ezoterijsku i evolucionu astrologiju. Ne treba zanemariti ni tradicionalnu zapadnu antičku, srednjevekovnu i renesansnu astrologiju i njene podgrane, jer u njima su takođe skrivene mnoge proto-astrologije današnjih modernijih izdanaka Astrologije.



DOPUNSKI KURS (PREDIKCIJE)

7. NIVO – UVOD U PREDIKTIVNU ASTROLOGIJU

Na ovom kursu se ispituje uticaj Tranzitnih Planeta na Natalne planete po mesecima, a zatim i po godinama (prethodnoj, tekućoj ili nadolazećoj godini) na Natalne planete. Ovo je jedno grubo sagledavanje mesečnih (BRZIH TRANZITA) i jednogodišnjih trendova (SREDNJIH TRANZITA) u životu ili umu rođenog, tj. Uvod u Prediktivnu Astrologiju.

Po završetku 7. nivoa polaznik će biti osposobljen da radi:

C: MESEČNI ILI GODIŠNJI IZVEŠTAJ: PISMENA DOPUNA NATALNOG IZVEŠTAJA O UTICAJU BRZIH ILI SREDNJIH TRANZITA NA TEKUĆU GODINU. (BLIC ANALIZA)
D: PETOGODIŠNJI IZVEŠTAJ: PISMENA DOPUNA NATALNOG IZVEŠTAJA O UTICAJU PETOGODIŠNJIH (SPORIH) TRANZITA NA NATAL. (TREND ANALIZA)

8. NIVO – SOLARNI POVRATAK

Na ovom kursu se ispituje uticaj Solarnih tranzita (planeta iz karte Solarnog povratka tj. tranzita na dan tekućeg rođendana) na Natalne planete. Ovo je jedno grubo sagledavanje jednogodišnjih trendova (solarne karte) u životu rođenog i kasnije mora biti dopunjeno uticajem tranzita, progresija i direkcija. Ovo je srednji nivo Prediktivne Astrologije,

Po završetku 8. nivoa polaznik će biti osposobljen da radi:

E: SOLARNI (JEDNOGODIŠNJI) IZVEŠTAJ: PISMENA DOPUNA NATALNOG IZVEŠTAJA O UTICAJU SOLARNIH PLANETA (TJ. PLANETA IZ KARTE SOLARNOG POVRATKA) na NATAL, i one TRANZITE koji će biti okidači SOLARNIH TRANZITA. (SOLAR)

9. NIVO – NAPREDNA PREDIKTIVNA ASTROLOGIJA

Na ovom kursu se ispituje uticaj DIREKCIJA i PROGRESIJA na Natalne planete po mesecima ili godinama, kao i uticaj Tranzita kao okidača ovih vremenskih bombi. Ovo je jedno iscrpno sagledavanje mesečnih i jednogodišnjih trendova u životu rođenog, ili Uvod u Naprednu Prediktivnu Astrologiju.

Po završetku 9. nivoa polaznik će biti osposobljen da radi:

F: PISMENA IZRADA NATALNOG IZVEŠTAJA SA OSVRTOM NA TEKUĆE DIREKCIJE  I PROGRESIJE, kao i TRANZITE kao okidače PROGRESIJA u toku tekuće (prestojeće) godine tj. GODIŠNJE PREDIKCIJE. (JEDNOGODIŠNJA TREND ANALIZA).

            Prijava na Dopisni Kurs:

Prijava na Dopisni Kurs "Osnovi Natalne Astrologije"na telefon: 060/76-711-74

 • Lekcije se šalju jednom nedeljno, na kraju nedelje ili po dogovoru.
 • Na kraju svake lekcije dobijate i test sa pitanjima kako bi mogli da proverite svoje znanje.
 • Po završetku kursa "Osnove Natalne Astrologije" može da se organizuje polaganje ispita (provera savladanog gradiva).
 • Prijavljivanje na kurs na telefone: +381 60/767-11-74 li +381 69/767-114 
 • Prijavljivanje na KURS preko E-mail-a: astroanaliza@yahoo.com
 • Cena kursa:  (po nivou): 5.000 din

Cena kursa (Inostranstvo 5.000 din po nivou)

UPUTSTVO ZA UPLATU RATE ZA DOPISNI KURS ASTROLOGIJE:

UPLATOM U POŠTI (banci ili aplikacijom na mob. telefonu), prve rate PRIZNANICOM (minimum 5.000) na žiro račun:

      ŽIRO RAČUN: 205-210985-58
, (preko pošte ili bilo koje banke-nema poziv na broj):
      SVRHA:
 Kurs natalne astrologije, 1.nivo.(ili 2. nivo itd.)
      PRIMA:
 Obr. Centar-Ultra Nova Wellness Studio. Sedište:Save Kovačevića 3/5, NS.
      UPLAĆUJE: Ime i prezime polaznika, i adresa polaznika.
      POZIV NA BROJ: ne upisuje se ništa ako ste fizičko lice.
      CENA: 5000,oo (za 1. nivo) 

Povezane stranice

INDIVIDUALNI KURS ASTROLOGIJE ŠKOLA ASTROLOGIJE

INDIVIDUALNI KURS ASTROLOGIJE

MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE ŠKOLA ASTROLOGIJE

MALA ŠKOLA ASTROLOGIJE